Teoriprøven gratis

Gratis teoriprøver for bil (klasse B).

Markeringsskilt

Bakgrunnsmarkering
Bakgrunnsmarkering
Retningsmarkering
Retningsmarkering
Hindermarkering. Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på.
Hindermarkering. Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på.
Hindermarkering. Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på.
Hindermarkering
Avkjøringsmarkering. Skiltet markerer avkjøringsveg fra motorveg eller annen veg med høy standard.
Tunnelmarkering
Tunnelmarkering
Avstandsmerking i tunnel. Skiltet markerer avstand til tunnelåpninger.
Kantstolpe
Kantstolpe
Kantstolpe
Trafikkjegle
Trafikksylinder