Teoriprøven gratis

Gratis teoriprøver for bil (klasse B).

Påbudsskilt

Påbudt kjøreretning. Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.
Påbudt kjøreretning
Påbudt kjøreretning
Påbudt kjøreretning
Påbudt kjøreretning
Påbudt kjøreretning
Påbudt kjøreretning
Påbudt kjøreretning
Påbudt kjørefelt. Påbudt kjørefelt høyre. Skiltet angir at kjørende skal passere skiltet på den side som pilen peker mot.
Påbudt kjørefelt. Påbudt kjørefelt venstreSkiltet angir at kjørende skal passere skiltet på den side som pilen peker mot.
Påbudt rundkjøring