Teoriprøven gratis

Gratis teoriprøver for bil (klasse B).

Underskilt

Avstand. Underskiltet angir avstanden til det sted hvor hovedskiltet begynner å gjelde, eller til sted hvor tilsvarende hovedskilt er satt opp (forvarsling).
Utstrekning. Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder for bestemt vegstrekning. Tallene angir avstanden til vegstrekningens begynnelse og slutt.
Tid. Underskiltet angir at hovedskiltet bare gjelder i det eller de tidsrom som er angitt med klokkeslett. Sorte tall gjelder hverdag unntatt lørdag, sorte tall i parentes gjelder lørdag, røde tall gjelder søndag, helligdag og offentlig høytidsdag.
Symbol. Symbolene benyttet på underskilt betyr at hovedskiltets regulering eller informasjon gjelder vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Vektangivelse på symbol betyr at reguleringen gjelder kjøretøy med tillatt totalvekt høyere enn angitt. Symbol på underskilt til skilt «Parkering» betyr at parkeringen er reservert vedkommende kjøretøy- eller trafikantgruppe. Kjøretøy- eller trafikantgruppe kan unntas fra hovedskiltets regulering med symbol brukt sammen med teksten «Gjelder ikke» eller «Unntatt».
Personbil
Varebil, lastebil og trekkbil
Buss
Vogntog
Tilhenger særskilt innredet til campingbruk, samt eventuell trekkvogn
Sykkel
Motorsykkel og moped
Forflytningshemmede med parkeringstillatelse
Kjøretøy særskilt innredet til campingbruk (bobil)
Tekst. Underskiltet brukes når det ikke er hensiktsmessig å gi vedkommende regulering eller informasjon med underskilt med symbol, tall eller annet.
Svingpil
Svingpil
Svingpil
Svingpil
Svingpil
Svingpil.
Svingpil
Anbefalt fart. Underskiltet angir den høyeste fart som den varslede fare tilsier under normale vær-, føre-, sikt- og lysforhold.
Stigningsgrad
Stigningsgrad
Virkelig fri vegbredde.
Kryssende tømmertransport.
Særlig ulykkesfare
Særlig ulykkesfare
Særlig ulykkesfare
Særlig ulykkesfare
Særlig ulykkesfare
Forløp av forkjørsveg
Forløp av forkjørsveg
Forløp av forkjørsveg
Forløp av forkjørsveg
Forløp av forkjørsveg
Forløp av forkjørsveg
Forløp av forkjørsveg
Forvarsling av stopp. Underskiltet brukes sammen med skilt «Vikeplikt» for å varsle om at skilt «Stopp» er satt opp i angitt avstand.
Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger. Underskiltet viser at det er sykkeltrafikk i begge kjøreretninger på kryssende sykkelveg eller gang- og sykkelveg.
Utstrekning av stans og parkeringsregulering
Utstrekning av stans og parkeringsregulering
Utstrekning av stans og parkeringsregulering
Oppstiling av parkert kjøretøy
Parkeringsskive. Underskiltet angir at parkering bare er tillatt på stedet når anordning som angir tidspunktet for når kjøretøyet er parkert, er plassert godt synlig bak frontruten i kjøretøyet.
Kombinert regulering. Underskiltet angir parkeringsregulering ved kombinasjon av tekst, tall, symbol mv. som nyttes på andre underskilt.