Teoriprøven gratis

Gratis teoriprøver for bil (klasse B).

Vegvisningsskilt

Tabellorienteringstavle
Diagramorienteringstavle
Avkjøringstavle
Kjørefeltorienteringstavle. Skiltet viser antall kjørefelt fram mot kryss eller avkjøringsveg, og hvilke kjøreretninger eller reisemål de enkelte kjørefelt er beregnet for.
Portalorienteringstavle. Skiltet viser hvilke kjøreretninger eller reisemål kjørefelt er beregnet for.
Tabellvegviser
Vanlig vegviser
Kjørefeltvegviser. Skiltet viser hvilke reisemål kjørefelt er beregnet for.
Portalvegviser. Skiltet viser hvilke reisemål kjørefelt er beregnet for.
Vegnummer for europaveg
Vegnummer for europaveg
Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg
Vegnummer for stamveg som ikke er europaveg
Vegnummer for annen riksveg
Vegnummer for annen riksveg
Ringveg/ ringrute
Ringveg/ ringrute
Nasjonal turistveg. Symbolet kan vises på serviceskilt
Omkjøringsrute for store kjøretøy
Rute for transport av farlig gods
Andre omkjøringsruter
Andre omkjøringsruter
Andre omkjøringsruter
Andre omkjøringsruter
Andre omkjøringsruter
Andre omkjøringsruter
Kryssnummer på flerfeltsveg
Kryssnummer på flerfeltsveg
Kryssnummer på tofeltsveg
Stedsnavnskilt. Skiltet viser by, tettsted, administrativ grense eller annet sted av betydning for orienteringen.
Gate-/vegnavnskilt
Samleskilt for vegvisning. Skiltet viser steder eller virksomheter som kan nås via et felles vegvalg i etterfølgende vegkryss eller avkjøring.
Omkjøring for bestemte kjøretøygrupper. Skiltet varsler om at vegen er stengt for bestemte kjøretøygrupper, og at slike kjøretøy må følge omkjøring.
Midlertidig omkjøring. Skiltet varsler om at vegen er midlertidig stengt, og at gjennomgående trafikk må følge omkjøring.
Midlertidig omkjøring
Slutt på midlertidig omkjøring
Vegviser for gangtrafikk. Skiltet kan vise symbol for forflytningshemmet.
Vegviser for sykkelrute
Tabellvegviser for sykkelrute
Sykkelruteskilt
Avstandsskilt for sykkelrute
Motorveg
Motortrafikkveg
Bomveg/ brukerbetaling på veg
Parkering
Parkeringshus
Lufthavn/ flyplass
Helikopterplass
Busstasjon/ bussterminal
Jernbanestasjon/ togterminal
Bilferje
Kjetting. Kjetting
Andre reisemål. Kirke
Andre reisemål. Næringsområde
Andre reisemål. Svømmehall
Andre reisemål. Alpinanlegg
Andre reisemål. Hoppbakke
Andre reisemål. Skistadion
Betalingsmåte i bomstasjon/ betalingssystem på veg. Betaling med elektronisk brikke
Betaling til betjent
Betaling med mynter til automat
Betaling med kort til automat
betaling med sedler til automat
Ta billett i et lukket betalingssystem
Lever billett i et lukket betalingssystem
Helautomatisk bomstasjon som passeres uten å stanse