Teoriprøven gratis

Gratis teoriprøver for bil (klasse B).

Vikeplikt- og forkjørsskilt

Vikeplikt. Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg.
Stopp. Skiltet angir at kjørende skal stanse helt før kjøring inn på kryssende veg eller før kryssing av planovergang, og at den kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg eller at den kjørende skal gi fri veg for sporvogn og jernbanetog på kryssende planovergang.Stansen skal skje foran og inntil stopplinje, eller dersom stopplinje mangler, så nær den kryssende veg som mulig.
Forkjørsveg. Skiltet angir at kjørende som kommer fra sideveg eller kryssende veg, er pålagt vikeplikt med skilt «Vikeplikt» eller «Stopp». Skiltet gjelder til det blir opphevet med skilt «Slutt på forkjørsveg» eller skilt «Vikeplikt» eller skilt «Stopp».I kjørefelt med skilt «Felt for fartsøkning» gjelder likevel trafikkreglenes bestemmelser om kjøring i slikt felt.
Slutt på forkjørsveg
Forkjørskryss. Skiltet varsler om farlig vegkryss hvor kjørende fra sideveg eller kryssende veg er pålagt vikeplikt med skilt «Vikeplikt» eller «Stopp».
Vikeplikt overfor møtende kjørende. Skiltet angir forbud mot å kjøre inn på smal vegstrekning dersom slik kjøring medfører at møtende kjørende blir hindret.
Møtende kjørende har vikeplikt. Skiltet angir at møtende kjørende er pålagt vikeplikt med skilt «Vikeplikt overfor møtende kjørende».